ตรวจสอบปั้นจั่น

ความหมายของการตรวจสอบปั้นจั่น การทดสอบปั้นจั่น หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ

ทำไมต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่น หรือทดสอบปั้นจั่นด้วย ซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ในปี พ.ศ. 2552 วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า ปั้นจั่น หมายถึงอะไร การตรวจสอบและการทดสอบ คืออะไร และไปดูกันว่าหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นนั้นมีอะไรบ้าง  ปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยตามแนวราบได้ นอกจากนั้นก็ยังหมายถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย  …