อบรม จป ออนไลน์ ใช้อบรม จป ระดับใดได้บ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือจป. มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการหลายชนิด เพราะต้องดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้กิจการต่างๆต้องมีจป ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่เรียนจบแล้วมาเป็นจป ได้เลย แต่อาชีพนี้ก็ยังค่อนข้างขาดแคลน สำหรับใครที่สนใจอยากประกอบอาชีพนี้แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับหรือหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมา สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยการอบรม จป ออนไลน์ แต่จป มีกี่ประเภท ประเภทไหนบ้างที่สามารถอบรมก็เป็นจป.ได้ มาดูกัน

ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ความเหมือนคือทุกประเภทจะต้องได้รับการแต่งตั้ง แต่ความต่างก็มีมากมาย ส่วนใหญ่สามารถอบรมแล้วก็เป็นจป.ได้ แต่บางประเภทก็ไม่ได้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  1. เจ้าหน้าความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน พนักงานระดับหัวหน้าในองค์กรทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานด้วย อย่างไรก็ตามก็ต้องผ่านการอบรมก่อน
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารไม่ต่างจากประเภทแรกมากนัก ต้องอบรมเหมือนกัน เพียงแต่จะเป็นจป.ระดับบริหารก็ต้องมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าหัวหน้างาน
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค หมายถึงจป.ระดับหัวหน้าที่ต้องไปอบรมจป เทคนิคเพิ่มเติม เป็นประเภทที่ต้องการในองค์กรที่มีพนักงาน 20 คนแต่ไม่เกิน 50 คน
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง พบได้ในสถานประกอบการที่มีพนักงาน 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน จป.ระดับนี้ยังสามารถเป็นได้ด้วยการอบรม แต่จะยากกว่าระดับอื่นมาก เพราะต้องเรียนจบอย่างน้อยหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรืออนุปริญญา จากนั้นก็ไปอบรมและเข้ารับการทดสอบระดับความรู้ที่มีการแบ่งเป็นหมวด การเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงได้นั้นจะต้องสอบผ่านทุกหมวด ซึ่งผู้สอบผ่านในแต่ละครั้งมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น 
  5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็นจป.ระดับเดียวที่ไม่สามารถเป็นได้ด้วยการอบรม จ ป วิชาชีพ ใครอยากเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ จากหลักสูตรและจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

สรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) 4 จาก 5 ระดับสามารถอบรมเพื่อประกอบอาชีพจป.ได้ โดยจะอบรมในสถานที่จริงหรือจะอบรม จป ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน ยกเว้นแต่จป.วิชาชีพเพียงระดับเดียวนั้น ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเข้มข้นมาก สาเหตุก็เพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเฉพาะทางมากกว่า ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกกว่าจป.ระดับอื่นดังนั้นใครอยากเป็นจป.วิชาชีพ เส้นทางอาชีพที่ตรงไปตรงมามากที่สุด คือการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยเรียนในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อสำเร็จการศึกมาแล้วสามารถไปสมัครงานได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม