มอเตอร์เกียร์ทดรอบ

ชนิดของเฟืองทดรอบ

          เฟืองทดรอบเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในมอเตอร์ทดรอบและมอเตอร์ปรับรอบ รวมไปถึงมอเตอร์ชนิดอื่นๆที่ต้องมีการลดรอบการทำงานของตัวมอเตอร์ด้วย โดยฟันเฟืองทดรอบหรือเกียร์ทดรอบเหล่านั้นจะทำหน้าที่ในการลดรอบความเร็วหรือทดรอบแรงบิด โดยส่วนมากมักมีอัตราการทดรอบอยู่ที่ 1 : 10 –  1 : 60 โดยมีหลักการ เช่น มอเตอร์มีอัตราทดรอบที่ 1 : 60 หมายถึง หากมอเตอร์เกียร์ทดรอบหมุน 1 รอบ แสดงว่ามอเตอร์จะหมุน 60 รอบนั่นเอง มอเตอร์เกียร์ทดรอบจึงมีหน้าที่ในการลดรอบแรงหมุนของมอเตอร์ทั่วไป เพื่อให้สามารถนำแรงหมุนนั้นไปใช้งานได้

          มอเตอร์เกียร์ทดรอบมักนิยมนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในสายงานด้านเกษตรกรรม งานด้านการผลิต เช่นการใช้สายพานลำเลียงและขนส่งวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น โดยเฟืองทดรอบที่อยู่ในมอเตอร์เกียร์ทดรอบนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

  1. เฟืองเกียร์แบบตรง เป็นรูปแบบเฟืองที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด เพราะมีราคาถูก สามารถกระกอบได้ง่าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีระยะกำลังสั้น และมีความแข็งแรงทนทานที่ดี
  2. เฟืองเกียร์แบบเฉียง เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายเฟืองเกียร์แบบตรง แต่มีความต่างกันตรงที่เฟืองเกียร์แบบเฉียงจะมีการทำมุมตามแนวทแยงเพื่อให้ได้การส่งกำลังตามมุมที่ต้องการ โดยมีให้เลือกการเฉียงของเฟืองได้ทั้งซ้ายและขวา
  3. เฟืองเกียร์แบบดอกจอก เป็นเฟืองที่มีการผสมกันของเฟืองสองชนิด ได้แก่ เฟืองแบบตรง เฟืองแบบเฉียงและมีแบบรูปกรวยเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการอัตราทดเฟืองมากและต้องการการทำงานที่เงียบเฟืองชนิดนี้จะเหมาะสมในการเลือกใช้งานมากที่สุด
  4. เฟืองเกียร์แบบตัวหนอน เป็นเฟืองที่เป็นการกระกอบกันของตัวเฟืองและล้อตัวหนอน เฟืองชนิดนี้มีแรงกระทำสูงและอัตราการสูญเสียพลังงานของเฟืองรูปแบบนี้ก็สูงเช่นกัน โดยเฟืองรูปแบบนี้ไม่สามารถใช้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้
  5. เฟืองเกียร์แบบสะพาน เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกับสะพาน คือตรงและยาว การใช้งานเฟืองเกียร์ชนิดนี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับเฟืองเกียร์แบบตรง โดยฟันเฟืองของเกียร์จะทำมุมประมาณ 90 องศากับแป้นสะพานของเฟืองเกียร์

เมื่อทราบรูปแบบของเฟืองเกียร์และลักษณะการทำงานคร่าวๆแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้งานมอเตอร์เกียร์ทดรอบให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้มอเตอร์เกียร์ทดรอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนาน โดยพิจารณาจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการทำงาน อัตราแรงบิดจากการทำงาน รวมไปถึงอัตราการทดรอบที่ต้องการประกอบด้วย